EU-tilskud til trafikforskning

  • Anders Bjerrum FP7 consult
Keywords: EU FP7, Transport research

Abstract

I transportprogrammet under EU’s 7. rammeprogram (FP7) er der afsat 28 mia kr til trafikforskning i perioden 2007-1013. Der er ansøgningsfrist en gang om året, næste gang er i maj 2008.

Transportprogrammet støtter forskning, der fremmer udvikling af integrerede, grønnere og mere intelligente paneuropæiske transportsystemer inden for luftfart, vejtransport, jernbane og skibsfart, f.eks. fremtidens “rene og sikre bil”, sammenkoblingsmuligheder og intermodalitet med særligt fokus på jernbanetransporten, overkommelige priser, sikkerhed, kapacitet og miljøkonsekvenser i et udvidet EU.

Published
31-12-2007