Dataindsamling til den nationale godsmodel

Authors

  • Anders Tønning TetraPlan A/S
  • Christian Overgård Hansen DTU Transport

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5472

Keywords:

data collection, freight model

Abstract

DTU Transport forestår opbygning af en national godstrafikmodel. Tetraplan har i den forbindelse henover foråret og sommeren 2010 gennemført indsamling af data, herunder
data der beskriver lastbil- og varebiltrafik i Danmark og over den danske grænser. De nye data har koncentreret sig om tre forskellige områder, der hver især giver viden om transportmønstre indenfor godstrafikken.

Til at belyse trafikken over grænsen er der blevet gennemført en række analyser, både over den grønne grænse og i færgehavne langs Østersøen. Disse analyser har givet information om mængde, type og destination af gods.

Til beskrivelse af lastbil- og varebiltrafik i Danmark er der undersøgt forskellige erhvervsområder, havne, bycentre etc. for at forsøge at belyse godsmønstrene fra disse områder,
med hovedformål at bestemme destination og turlængde, og sekundært at fastlægge godstypen og mængden.

Der er desuden foretaget en række virksomhedsinterview der bidrager med oplysninger om bl.a. transportkæder,  transporttider og transportomkostninger, dels på et disaggregeret niveau til brug ved modelestimation, og dels på aggregeret niveau til brug for etablering af godsmatricer.

De indsamlede data forventes at medføre en meget stor forbedring i forhold til dagens viden om godstransport i Danmark. De indsamlede data skal eksempelvis anvendes til
afdækning og beskrivelse af godstransportstrømme nationalt og international.

Artiklen vil for det første indeholde et overblik over godstrafikmodellen, og hvorledes data skal bruges til udvikling af modellen. For det andet gennemgås den praktiske dataindsamling og de indhøstede erfaringer. Endelig forventes at kunne præsentere enkelte resultater fra dataindsamlingen.

Downloads

Published

31-12-2009