Muligheden for elektrificering af jernbanenettet i Nordjylland

Authors

  • Tommy Odderskjær Jensen Atkins Danmark
  • Lars Nautrup Region Nordjylland

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5478

Keywords:

railways, electrification, regional trains

Abstract

Efter det brede forlig En Grøn Transportpolitik blev vedtaget i januar 2009, har der været landspolitiske udmeldinger om, at det stadig er et langsigtet nationalt mål om at elektrificere hovedjernbanenettet i Danmark.

Tidshorisonten rækker efter al sandsynlighed ud over signalprogrammets gennemførelse, og måske helt frem til omkring 2035 førend elektrificeringen i den omform der kendes i dag kan afsluttes. Nærmere afklaring vil ske når ”Strategisk analyse af elektrificering af banenettet” fremlægges i 2011. Atkins Danmark har for Region Nordjylland undersøgt mulighederne for at fremskynde elektrificeringen i regionen, som led i en opdatering af regionaltrafikken i Vendsyssel og Aalborg Nærbane.

Undersøgelsen indikerer, at elektrificering af delafsnit Hobro-Hjørring kan gennemføres langt tidligere, omkring 2018, men med en reduceret anlægsmængde (f.eks. færre opstillingsspor, færre forsyningsstationer/banetransformere). Ved at kæde elektrificeringen sammen med opgraderingen af strækningen Hobro-Aalborg til væsentligt højere hastigheder som del af timeplanen, etablering af nyt signalsystem, samt et udtalte behov for reinvestering af tog på Aalborg Nærbane og i Vendsyssel, vil der være der oplagte muligheder for synergi mellem tre vidt forskellige og store investeringer.

Omkostningerne til elektrificering af Hobro-Aalborg-Lindholm skønnes til ca. 650 mio. kr. (2008- prisniveau) og for yderligere 850 mio. kr. kan Lindholm-Hjørring-Frederikshavn og Nordjyske Jernbaner også omfattes af elektrificeringen. Når det nordjyske køreledningsnet sammenbygges med et landsdækkende køreledningsnet, vil det være nødvendigt at supplere investeringen op til 120 mio. kr.

Downloads

Published

31-12-2010