Ny anlægsbudgettering på banen

Datamodel til erfaringsbaseret budgettering

Authors

  • Didde Mohr Morberg Banedanmark
  • Mads Brandt Banedanmark

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5480

Keywords:

data model, budgetting

Abstract

I nærværende artikel diskuteres implementeringen af Ny Anlægsbudgettering på baneområdet. Diskussionen er gennemført på ere niveauer, idet der indledningsvis gives en overordnet beskrivelse af baggrunden og det egentlige formål med Ny Anlægsbudgettering og efterfølgende redegøres i detalje for de værktøjer og den struktur, der er nødvendig, for at Ny Anlægsbudgettering kan implementeres. 

Ny Anlægsbudgettering er baseret på de to grundlæggende principper, at der anvendes erfaringsbaseret budgettering, og at der etableres sporbarhed i baneprojekter. Princippet om anvendelse af erfaringsbaseret data er i sig selv simpelt, men det viser sig at være ganske kompliceret at etablere det grundlag, som muliggør, at erfaringsbaseret data kan anvendes i praksis. Dette er en væsentlig observation, som danner grundlaget for det meste af artiklens indhold. Det beskrives, hvorfor den praktiske anvendelse er udfordrende, og i naturlig forlængelse heraf beskrives de tre elementer, som sikrer, at udfordringerne kan løses. Løsningen forudsætter, at der etableres en hensigtsmæssig data- og projektstruktur, at der etableres et hensigtsmæssigt aggregeringsniveau til brug ved budgettering, samt at der opbygges en prisdatabase, som skal undergå kontinuerlig vedligeholdelse. Disse tre aspekter er diskuteret individuelt, og den detaljerede redegørelse har til hensigt at give læseren en forståelse af kompleksiteten i de enkelte problemstillinger såvel som et godt overblik over, hvorledes disse er løst.

Artiklen fokuserer på en diskussion af de nødvendige forudsætninger og forklarer, hvordan disse opstår som aedte behov af de overordnede krav i Ny Anlægsbudgettering. Endvidere redegøres for, hvorledes forudsætningerne imødegås ved anvendelse af værktøjer og opbygning af en hensigtsmæssig datastruktur.

Principperne i Ny Anlægsbudgettering er ikke specikke for baneområdet og kan således finde mere generel anvendelse indenfor økonomistyring på andre fagområder. Diskussioner og konklusioner fra artiklen kan derfor umiddelbart generaliseres til andre fagområder, selvom artiklen tager sit udgangspunkt i diskussionen af implementering af Ny Anlægsbudgettering på baneområdet.

Downloads

Published

31-12-2010