Med tog, bus og færge – beskrivelser af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag

Authors

  • Helen Sværke Trafikstyrelsen
  • Signe Arhenius Trafikstyrelsen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5481

Keywords:

public transport, train, bus, ferry, emissions

Abstract

Trafikstyrelsen har udarbejdet en bog med beskrivelser af den kollektive trafiksektors opgaver for perioden år 2000 og frem til i dag. Bogens formål er at skabe klarhed over opgaver og rollefordeling i den kollektive trafik samt at give et tværsnit af trafikken, som den forløber i dag.
Bogen indeholder kapitler om efterspørgslen efter den kollektive trafik, de miljømæssige, organisatoriske og økonomiske rammer for den kollektive trafik såvel som en nærmere redegørelse af de aktuelle markedsforhold for tog-, bus- og færgetrafikken.

Downloads

Published

31-12-2010