Mobilitet og personbefordring i landdistrikter

Hovedresultater fra Favrskovundersøgelsen

Authors

  • Niels Agerholm Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Jørgen Møller Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Torkil Forman Foreningen 'Udvikling af Landboliv'

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5483

Keywords:

Transport, car-pooling, intelligent transport systems, ITS, rural areas, public transport

Abstract

Befordring i landdistrikterne er et centralt emne i disse år, hvor den kollektive transport omorganiseres og bliver efterspørgselsstyret, befolkningstallet er vigende og behovet for befordring er større end nogensinde før. Samtidigt åbner moderne kommunikationsteknologi op for nye måder at organisere befordringen på. Derfor blev befordringsbehovet undersøgt i Favrskov Kommunes landdistrikter (det åbne land og landsbysamfund med op til 1.000 indbyggere). Dataindsamlingen blev foretaget ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews og en ekspertkonference. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er, at landdistriktsbeboerne i det store hele har de samme problemer og daglige udfordringer, som flere tidligere undersøgelser fra Danmark også viser: nemlig at den kollektive transport kun opfattes som et relevant og brugbart personbefordringsmiddel af et fåtal, og det vigtigste transportmiddel er personbilen, samt at befordringsbehovet ikke opfyldes tilstrækkeligt. Endvidere vi- ser undersøgelsen, at langt hovedparten af undersøgelsens respondenter anvender moderne kommunikationsmidler såsom mobiltelefon og Internet, og at manglende forståelse af disse ikke er en barriere mod indførelse af mere intelligente løsninger på personbefordringen på landet i fremtiden.

Downloads

Published

31-12-2010