Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Authors

  • Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5494

Keywords:

parking, land use planning, sustainability, traffic, measures

Abstract

Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging og transportpolitikk. Til tross for at det dreier seg om et viktig virkemiddel på flere politikkområder, har parkeringstilbudet i stor grad blitt privatisert. Derved har myndighetene etter hvert fått sitt handlingsrom stadig mer begrenset fordi man ikke så lett kan påvirke hvordan eksisterende parkeringsplasser brukes. Dette innlegget bygger på en sammenstilling av hva vi har erfart å være praksis og hva vi mener kan gjøres hvis man ønsker å benytte parkering som virkemiddel til å begrense biltrafikken i byområder.

Hittil er det få byer som har tatt opp temaet i full bredde, men vi ser en tendens til at dette endrer seg. Noen byer har nå fått en mer helhetlig parkeringspolitikk.

Downloads

Published

31-12-2010