Digitalt vejnet på vej

Authors

  • Hans Jørgen Larsen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5501

Keywords:

digital road network, Danmark, Preproject, road authorities, velocity map, road pricing

Abstract

Vejdirektoratet har fået til opgave at gennemføre et forprojekt vedrørende etablering af et Digitalt Vejnet i Danmark. Det langsigtede mål er at tilvejebringe et landsdækkende, aktuelt og kvalitets- sikret vejnet, der er alment accepteret som datagrundlag for anvendelser, der bidrager til bedre miljø, fremkommelighed, trafiksikkerhed og services til transportbranche og trafikanter. Forprojek- tet skal levere beslutningsgrundlag for en eventuel landsdækkende udbredelse. Forprojektet planlægger allerede juni 2011 at udarbejde en indstilling om mulighederne for at etablere et landsdækkende vejnet og afsluttes ultimo 2011.

Downloads

Published

31-12-2010