Registrering af trængsel med Bluetooth

  • Finn Normann Pedersen KeyResearch
  • Jens Peder Kristensen KeyResearch
Keywords: bluetooth, traffic measurements, congestion

Abstract

Bluetooth anvendes til radiokommunikation over korte afstande i mobiltelefoner, bilradioer, headsets og laptops. Denne artikel beskriver, hvordan Bluetooth kan anvendes til at registrere trængsel og til beregning af den gennemsnitlige strækningshastighed for biltrafik.

Fordelen ved at anvende Bluetooth, sammenlignet med andre målemetoder, er lave implementerings- og driftsomkostninger til måleudstyret og infrastrukturen.

Målinger lavet i Danmark af KeyResearch viser, at mellem 5 % - 18 % af alle biler har registrerbare Bluetooth- enheder ombord. Selvom denne procent er relativt lav, dokumenterer denne artikel, at det er nok til at registrere trængsel og strækningshastigheder i realtid.

Published
31-12-2010