TIM: En trafikmodel til belysning af Timemodellen

  • Mikal Holmblad Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport
Keywords: traffic models, strategic models

Abstract

Dette papir redegør for opbygningen af en simpel trafikmodel (TIM), som DTU Transport har opstillet for Trafikstyrelsen og Transportministeriet til overordnet foreløbigt at kunne belyse effekter af Time-modellen i diverse scenarier for vej- og baneinfrastrukturen.

 

Published
31-12-2010