Langsigtet efterspørgsel efter transport

  • Camilla Brems DTU Transport
  • Thomas Jensen DTU Transport
Keywords: demand, forecasts, behaviour

Abstract

Der er en stigende interesse for at identificere og modellere den langsigtede efterspørgsel efter transport. Artiklen beskriver indledningsvist en del af bag- grunden for denne interesse. Efterfølgende beskrives den teoretiske tilgang til fastlæggelsen af den langsigtede efterspørgsel i første version af Landstrafik- modellen. Her skelnes mellem den første identifikation af sammenhænge og den efterfølgende implementering. Datagrundlaget beskrives, og selv om estimationerne først skal være afsluttede i sommeren 2011, beskrives de før- ste indikationer på sammenhænge mellem baggrundsvariable og efterspørgsel efter transport formuleret ved antal ture og transportarbejde.

Published
31-12-2010