Udfordringer i transportsektoren frem mod år 2050

  • Annette Christensen DI
  • Mette Bøgelund Incentive Partners
Keywords: congestion, travel time, cities, regional

Abstract

DI er ved at udarbejde en vision 2050 for infrastrukturen. Visionen skal beskrive, hvordan en langsigtet, visionær infrastrukturplan kan bidrage til, at Danmark i 2050 er del af en stærk nordeuropæisk vækstregion. Som led i arbejdet med formulering af visionen, har DI bedt Incentive Partners om at kortlægge de trafikale udfordringer frem mod 2050.

Som led i dette arbejde, er der blandt andet gennemført analyser af de trafikale udfordringer i byerne og for de regionale trafikforbindelser mellem landsdelene i Danmark. I analysen af de trafikale udfordringer er det primært trængsel, der fokuseres på.

Published
31-12-2010