TEN og et Europæisk Core Network

Authors

  • Morten Steen Petersen TetraPlan A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5525

Keywords:

ET, transport policy, infrastructure planning, core network, TEN, TRANvisions, TENconnect

Abstract

Nærværende notat giver et kortfattet overblik over den aktuelle status for EUs arbejde med den fremtidige transportpolitik, og i særlig grad tankerne omkring det fremtidige transeuro- pæiske transportnet (TEN-T). Tetraplan har gennem to omfattende projekter været involveret i at tilvejebringe baggrundsmateriale for såvel revisionen af den generelle transportpolitik (TRANSvisions), som udvikling af det fremtidige transeuropæiske transportnet (TENconnect).

Notatet beskriver kort nogle af de konklusioner, der kan uddrages af de to projekter. Et af de nyskabende elementer i TENconnect var vort forslag om at udarbejde en infrastrukturplan for overordnede transeuropæiske net, der i højere grad end den nuværende fokus på enkelte korridorer kan fremme en integreret netværksplanlægning på Europæisk niveau. Vi udarbejdede derfor et forslag om et såkaldt europæisk Hovednet (Core Network), som kommissionen fremlagde til offentlig diskussion i Februar 2009. Flertallet af medlemsstater samt langt de fleste andre interessenter fandt ideen om et multi-modalt Hovednet rigtig. Kommissionen har derfor arbejdet videre med udvikling af et planlægningsgrundlag for Hovednettet, som nu omfatter en geografisk søjle bestående af fysiske netværk sammensat af vigtige knuder og strækninger, samt en ”begrebsmæssig” søjle af supplerende tiltag af mere horisontal karakter.

Udviklingen af Hovednettet forudsætter ud over den overordnede beskrivelse af indholdet, at der etableres nogle objektive kriterier, som kan anvendes til en udvælgelse af de knuder og strækninger, der bør indgå. Dette vil blive berørt i nærværende notat.

Afslutningsvis nævnes mulighederne for at etablere makro-regionale Hovednet. I forbindelse med det aktuelle projekt Baltic Transport Outlook forsøger vi at fastlægge en metodologi for udvikling af et makro-regionalt Hovednet i Østersø-regionen.

Downloads

Published

31-12-2010