Digitaliseret samarbejde mellem Trafikselskabet Movia dets operatører

  • John Øllegaard Trafikselskabet Movia
Keywords: movia, busses, digital co-operation, quality

Abstract

Kontraktforholdet mellem Movia og operatørerne omfatter flere parametre, hvoraf et er direkte knyttet til den leverede kvalitet bl.a. udtrykt ved fysiske standarder for busserne.
Movia har vurderet, at et antal konstaterede brud på kontrakterne med operatørerne kunne undgås hvis rutiner, registrering og planlægning omkring den daglig drift af busserne og deres fysiske standarder blev genstand for en mere åben systematisk samarbejdsflade.
Operatørerne syner traditionelt busserne i de sene nattetimer og i de tidligste morgentimer, hvor udbedring af konstaterede fejl nedprioriteres i forhold til at etablerer dagens drift.
Movia observerer traditionelt busdriften fra de første udkørsler i morgentimerne og overvåger løbende kvaliteten hen over dagen. Dilemmaet opstår, når Movia konstaterer uregelmæssigheder uden, at operatøren i kontraktlig forstand har gjort tiltag til underretning, udbedring eller etableret aftaler om håndteringen af uregelmæssighederne. De stikprøvevis konstaterede kontraktbrud medfører således en mistet indtægt for operatøren i forhold til de konstaterede fejl.

Published
31-12-2010