Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspekti- ver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Authors

  • Ole Schleeman Nordjyllands Trafikselskab
  • Christian Trankjær Nordjyllands Trafikselskab
  • Lars Naustrup Region Nordjylland

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5528

Keywords:

organisation, law, economy, NJBA

Abstract

Dette paper tager indledningsvist udgangspunkt i et visionsoplæg fra Nordjyllands Trafikselskab, som inviterer staten til samarbejde omkring den fremtidige kollektive trafik i Nordjylland. De forskellige parter i Nordjylland er enige om, at den fremtidige kollektive trafik bl.a. bør baseres på de nuværende baner og en nytænkning/udvikling heraf. Lokalbaneselskabet er en del af denne vision. Efterfølgende præsenteres en analyse af de Nordjyske Jernbaner, som indeholder juridisk, organisatorisk og økonomisk vurdering af banerne på kort og mellemlang sigt. Denne bygger på en rapport udarbejdet af Rambøll og den efterfølgende politiske behandling af denne i Nordjylland. På kort sigt drejer det sig især om en kontraktstyring, der minder mere om busdrift. På mellemlang sigt drejer det sig om en samtænkning med den statsligt bestilte togtrafik internt i Nordjylland i en samlet pakke. Der introduceres en overordnet skitse af et sådant samtænkt trafiksystem, mens en nærmere konkretisering må afvente en eventuel samlet analyse af den nordjyske vision.

Downloads

Published

31-12-2010