Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM10) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark

Authors

  • Thomas Ellemann Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
  • Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
  • Matthias Ketzel Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5535

Keywords:

air pollution, particles, PM10, road dust, road surface, limit values

Abstract

Luftbåren partikelforurening giver anledning til en betydelig mængde sundhedsskadelige effekter. Massen af partikler med diameter under 10 μm (PM10) har i København til og med 2008 ligget over EU’s grænseværdier for PM10. Fra 2008 til 2009 faldt årsmiddelværdien af PM10 med 6 μg/m3 på målestationen på H.C. Andersens Boulevard, København, således at grænseværdierne overholdes i 2009. Faldet skete forholdsvis brat efter august 2008, hvor der blev lagt ny belægning på H.C. Andersens Boulevard. Ændringerne i døgnvariationen af PM10 og grundstofsammensætningen i PM10 før og efter den nye belægning viser, at årsagen til det store fald skyldes en stor reduktion i de partikler, som hvirvles op fra vejen grundet trafikken. Vejbelægningen har dermed stor indflydelse på PM10 på stærkt trafikerede gadestrækninger. Der blev også set et mindre fald i PM2,5, men der kræves flere undersøgelser for at vurdere, hvor stor en del af dette fald, som skal tilskrives den nye belægning.

Downloads

Published

31-12-2010