Kan en rundkørsel dæmpe støjen?

Authors

  • Gilles Pigasse Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut
  • Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5537

Keywords:

road traffic noise, roundabout, driving patterns

Abstract

Rundkørsler anvendes ofte som et virkemiddel for at reducere trafikkens hastighed og dermed forbedre trafiksikkerheden. Den reducerede hastighed og den ændrede køremåde kan også have en betydning for støjen.
Bekæmpelse af støj fra vejtrafik er som oftest et spørgsmål om at benytte en kombination af virkemidler til at opnå den ønskede eller størst mulige reduktion. På vejstrækninger, hvor trafikken som hovedregel kører med jævn fart, er støjen primært domineret af rullestøj fra kontakten mellem dæk og vejbane, og det er derfor denne støj, der skal fokuseres på. Ved kryds, herunder rundkørsler, er billedet derimod mere kompliceret, idet det stadig vil være rullestøjen, som dominerer for de køretøjer, som kører igennem uden væsentlig reduktion af hastigheden. For de køretøjer, som først skal ned i fart og derefter accelerere op igen, vil motorstøjen også have en vis indflydelse.
I dette projekt er der gennemført støjmålinger før og efter ombygning ved to rundkørsler for derved at kunne foretage en vurdering af betydningen for støjen. Lydniveauet blev målt langs den mest trafikerede vej ved to forskellige målepunkter. Den første målepunkt lå tæt på rundkørslen mens den anden var længere væk derfra. I den nære position kan betydningen af evt. acceleration og deceleration af køretøj måles mens den fjerne position måler en mere jævn kørsel.
Resultaterne viser at i eksemplet hvor et 4-benet kryds blev ombygget til en rundkørsel blev støjniveauet dæmpet med 3.7 dB. I det andet eksempel, hvor en rundkørsel blev udvidet fra en til to kørebaner blev der ikke målt nogen støjreduktion.
Det diskuteres hvad sådan en forskel kan skyldes og det konkluderes at en ændring i køremåde og hastighed har en stor betydning for støj.

Downloads

Published

31-12-2010