Klimaforandringer på veje og infrastruktur

Case: Sebbersundbroen -- Erosionssikring af bro og dæmning.

Authors

  • Henrik Jess Jensen Aalborg Kommune

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5538

Keywords:

climate change, erosion protection, hydraulics, repair method

Abstract

I Danmark forventes at der inden for dette århundrede kommer større og hyppigere nedbørsekstremer, mere vinternedbør, og højere vandstand i havet og dermed i Limfjorden. Og som følge heraf mere grundvand.

Kort beskrivelse af problemstillingen:

  • Der forventes mere nedbør.
  • Mængden af overfladevand bliver et problem i forhold til kapaciteten i afløbssystemet.
  • Urbaniseringen er voksende. Konsekvenser ved mere befæstelse i forhold til opsamling af nedbør skal håndteres.
  • Højere vandstand giver oversvømmelse af lavtliggende by- og havneområder.
  • Grundvandsstigning medfører bæreevnesvigt i veje og ved anden infrastruktur.

Planlægning bør fokuseres på:

  • Højvandssikring ved kystnærer områder
  • Sikring af tekniske anlæg. Bæreevne i veje
  • Ændret vintertjeneste
  • Udpegning af ”Blue spots”

Downloads

Published

31-12-2010