Usikkerheder i vurdering af transportprojekter

  • Otto Anker Nielsen DTU Transport
  • Morten Nicolaisen Aalborg Universitet
  • Jeppe Andersen Aalborg Universitet
  • Kim Bang Salliing DTU Transport

Abstract

Professor Otto Anker Nielsen, DTU Transport:

  • Kort introduktion om projektet "Uncertainties in transport project evaluation"

Ph.d.-studerende Morten Nicolaisen, Aalborg Universitet:

  • Systematisk bias i trafikprognoser?

Ph.d.-studerende Jeppe Andersen, Aalborg Universitet:

  • Den organisatoriske kontekst for transportmodellering – et empirisk studie

Postdoc Kim B. Salling, DTU Transport:

  • Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen
Published
31-12-2010