Fra bil til cykel – hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen

Authors

  • Hanne Bebendorf Scheller Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelsesafdelingen - Fysisk aktivitet og Kost

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5668

Keywords:

cycling to work, active commuting, workplace, intervention

Abstract

Fysisk inaktivitet er en selvstændig faktor for udviklingen af forskellige civilisationssygdomme, herunder flere kræftformer (WHO, 2010; WCRF, 2012). For at få danskerne til at bevæge sig mere i en travl hverdag, er aktiv transport til og fra arbejde en relevant løsning på den stigende inaktivitet i den voksne befolkning (De Geus et al., 2007; Hendriksen, 2000; Oja et al., 2011; Wen & Rissel, 2010). Arbejdspladsen er en rele- vant arena for organisatoriske forandringer i forbindelse med forebyggelsesarbejdet.

Formål
Kræftens Bekæmpelse har i et samarbejde med fire virksomheder undersøgt, hvad arbejdspladsen kan gøre for at motivere medarbejderne til at cykle (mere) til arbejde.

Metode
Et indledende litteraturstudie og sparring med danske cykeleksperter dannede et overblik over eksisteren- de, effektive og bæredygtige cykelaktiviteter på arbejdspladser. Undersøgelsen bestod af en spørgeskema- undersøgelse blandt medarbejderne, kombineret med fokusgruppeinterview med udvalgte medarbejdere og feltstudier på arbejdspladserne.

Resultater
En temainddelt analyse resulterede i et katalog til hver arbejdsplads, med 3-5 anbefalinger for cykelfrem- mende aktiviteter til implementering. Anbefalingerne er rangeret efter medarbejdernes ønsker og motiva- tion for at cykle til arbejde, arbejdspladsens reelle mulighed for indsatsen samt den eksisterende viden om effekten af indsatserne. Resultaterne anvendes på arbejdspladserne ved at implementere mindst én af anbefalingerne i efteråret 2013.

Konklusion
Generelt er der stort potentiale i at fremme cykling på arbejdspladsen. Gennem simple og helhedsoriente- rede indsatser kan arbejdspladsen være med til at motivere medarbejderne til at vælge cyklen (mere) til.

Perspektivering
Der er behov for flere samarbejdsprojekter, hvor flere aktører går sammen om at anvende den viden, der findes om cykelfremme på arbejdspladsen. Ved at udnytte synergien mellem lignende projekter er det mu- ligt at flytte flere bilister over i cykelsadlen.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Scheller, H. B. (2013). Fra bil til cykel – hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5668