Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Authors

  • Stine Bendsen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5673

Keywords:

cost benefit analysis, ITS

Abstract

Vejdirektoratet har de seneste år arbejdet med metode til at lave samfundsøkonomiske vurderinger af ITS- tiltag.

Med det gennemførte arbejde ligger en anvendelsesorienteret metode, der gør det muligt at lave samfundsøkonomisk analyse af et konkret ITS-tiltag. Det gør det lettere at vurdere, om de samfundsøkonomiske gevinster ved et konkret ITS-tiltag overstiger omkostninger til anlæg og drift, og at sammenholde tiltaget med andre mulige investeringer f.eks. anlægsarbejder.

Overordnet set giver arbejdet:

  • En beskrivelse af den metodiske tilgang, så tilgangen bliver konsistent fra analyse til analyse
  • Guide til hvordan størrelser på effekter ved ITS kan vurderes på baggrund af tidligere erfaringer
  • Retningslinjer for hvordan trafikanternes oplevede værdi af trafikinformation håndteres og værdisættes i analyserne
  • Retningslinjer for hvordan samfundsøkonomisk analyse af ITS skal håndteres på strækninger med og uden anlægsarbejder

Et hovedresultat af arbejdet er værdisætning af trafikanternes oplevelse af trafikinformationen, der gør det muligt at gennemføre samfundsøkonomiske analyser der inddrager alle de kendte effekter med tilhørende værdier.

Dette notat beskriver i korte træk resultaterne af arbejdet, der også er dokumenteret i rapporterne ”Metode til samfundsøkonomisk vurdering af ITS-tiltag” og ”Værdisætning af trafikinformation” samt det excel-baserede ”Effektkatalog for ITS-tiltag”

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Bendsen, S. (2013). Samfundsøkonomisk vurdering af ITS. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5673