ITS effektivisering af offentlig kørsel

Authors

  • Mikkel Schiøtz Finn Frogne A/S
  • Hannah Villadsen Ellingsgaard Finn Frogne A/S og Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5674

Keywords:

coordinated travel, ITS, Frogne, FlexDanmark, public transport

Abstract

Denne artikel beskriver resultatet af den største danske analyse af koordineringspotentialet for omkring 17.000 konkrete personkørsler (offentlige lukkede kørsler) i en repræsentativ 14 dages periode i 2012. Data er indsamlet fra fem større danske kommunernes faktiske kørsel i denne periode. Analysen er udført som en delanalyse i projektet ”Analyse af de lukkede kørselsordninger for fem kommuner...”, udført af konsulentfirmaet COWI som hovedentreprenør på projektet med Finn Frogne A/S som delleverandør af praktiske analyser.
Ved hjælp af Frognes intelligente simuleringsværktøjer til kørselskoordinering og optimering, er data på de faktiske kørsler med servicekrav, start- og slutadresser samt kørselsordningsreferencer blevet udsat for elektronisk planlægningssimulering. I simuleringerne er kørslerne koordineret med forskellige udvalgte opsætninger på tværs af kørselsordninger, kommuner, ændringer i servicekrav osv.
Målet med simuleringerne var at kunne vurdere den reelle effekt af forskellige koordineringstiltag, hvilket vil sige, at optimere antallet af personer, som transporteres per køretøj under forskellige opsætninger. Det være sig variationer i ventetider og køretøjstyper samt effekten ved at tilrettelæge kørsel på tværs af kørselsordninger og på tværs af kommunegrænserne. At benytte konkrete kørselsdata fra kommunerne og udsætte dem for en kørselsplanlægningssimulering, inddrages normalt ikke i forbindelse med projekter af denne karakter. Det er derfor en ny måde at anskue besparelses-potentialet i kommunerne på, ved at fremvise potentielle tal for koordineringsgrader og max antal personer per tur ud fra dokumenteret data. Tilmed tilvejebringer resultaterne potentielle besparelser i kommunernes CO2 udledning på den offentlige lukkede kørsel ved at optimere anvendelse af køretøjer, hvilket giver en ekstra miljødimension til analysen.

Resultat:
Analysens resultater udviser en potentiel koordineringsgrad, det vil sige, hvor mange passagerer der i gennemsnit sidder i køretøjet samtidig, på over 2. Det maksimale totale antal passagerer i køretøjet (max. antal personer per tur) er over 3.
Det har ikke været muligt at få koordineringsgrader fra trafikselskaber eller transportører, som udfører persontransporterne i dag for kommunerne. FlexDanmark oplyser dog tal på såvel samlet antal ture som samlet antal kørsler i 2011 i høringsudgaven af Flextrafikplan for Nordjylland, hvoraf kan udledes værdien for max antal personer per bil til mellem 1,05 og 1,10 i perioden.

På baggrund af de beregnede koordineringsgrader viser analysen tydeligt, at uden at reducere serviceniveauet for borgerne i kommunerne, vil en opnået koordineringsgrad på 2 resultere i en reduktion i nettoudgifterne på kommunernes lukkede kørsel med 15%, svarende til mellem 1,2 og 2,0 mio. kr. pr. kommune pr. år eller en samlet besparelse på 9,7 mio. kr for de fem kommuner.

Opnåelse af en koordineringsgrad på 2 forudsætter en elektronisk kørselskoordinering på tværs af kommunegrænser og på tværs af kørselsordninger, men må ikke forveksles med trafikselskabernes tilbud. COWIs samlede resultat i ”Analyse af de lukkede kørselsordninger for fem kommuner...” viser, at det største enkeltstående besparelses-potentiale af alle løsningsforslag i analysen, opnås ved koordinering af kørsel på tværs af kommunegrænserne ved hjælp af et intelligent kørselskoordineringsværktøj, uden samtidig at ændre servicekravene.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Schiøtz, M., & Ellingsgaard, H. V. (2013). ITS effektivisering af offentlig kørsel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5674