En vestdansk-nordtysk banestrategi

Authors

  • Michael Hansen Atkins Danmark

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5680

Keywords:

high speed rail connection, Aarhus-Hamburg

Abstract

Region Syddanmark anmodede i 2012 Atkins Danmark om at gennemføre en analyse, der skulle munde ud i en rapport, af baneforholdene for nord-sydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg. Rapporten blev udarbejdet af Atkins Danmark og skal ses som et første bidrag til en vestdansk-nordtysk banestrategi. Rapporten omfatter desuden en analyse af Timemodellen, herunder at udstrække denne til Hamburg, men i nærværende artikel omtales alene nord-sydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg som et element i en vestdansk-nordtysk banestrategi.

I Danmark er der udarbejdet flere regionale rapporter, der fokuserer på opgradering og udbygning af jernbanenettet med ønske om hurtigere mere miljøvenlige tog. Med denne rapport fokuseres der imidlertid på at skabe grundlag for en fælles vestdansk-nordtysk banestrategi, som skal fremme såvel passager- som godstrafik samt give bedre sammenhæng indbyrdes mellem transportsystemer.

Et af hovedformålene med denne rapport er at vurdere mulighederne for forbedringer af baneforholdene på den østjyske længdebane hele vejen fra Aarhus til Hamburg. Konkret skal vurderes mulighederne for at opnå rejsetider mellem Aarhus og Hamburg på 21⁄2 time i 2030 og 11⁄2 time i 2050.

Konsekvenserne af etablering af en ny station i Trekantområdet, nærmere bestemt ved Erritsø, vurderes også i rapporten. Dette element er ikke medtaget i nærværende artikel, men stationen bruges i løsningen.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Hansen, M. (2013). En vestdansk-nordtysk banestrategi. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5680