Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning?

Nogle erfaringer fra Formel M projektet

Authors

  • Lise Drewes Nielsen Roskilde Universitet
  • Aslak Aamot Kjærulff Roskilde Universitet
  • Malene Freudendal-Pedersen Roskilde Universitet
  • Katrein Hartmann-Petersen Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5693

Keywords:

mobility management, mobility planning, transport behaviour, action research, Formel M

Abstract

Baggrunden for artiklen er, at projektet Formel M har igangsat en omfattende proces med at udvikle Mobility Management i Danmark. Det er en enestående indsats og Mobility Management har aldrig været igangsat i så mange kommuner, med så mange demonstrationsprojekter og med så mange aktører i Danmark før. Det har været kommunerne og de kommunale trafikplanlæggere, der har været drivende i projektet. De er støttet af en organisering omkring Gate 21, hvor også virksomheder, trafikselskaber og universiteter har været aktivt involveret. Projektet formel M slutter formelt set i foråret 2014, udviklingen af nye måder at tænke mobilitetsplanlægning på, vil fortsat påvirke kommuners planlægning ud over projektets levetid.
Roskilde Universitet har bidraget med forskning, viden og evaluering. Denne artikel vil trække på nogle af de første resultater set ud fra en planlægningsvinkel.
Der tegner sig fire hovedområder for Formel Ms bidrag til en fremtidig planlægning. De vil blive uddybet både teoretisk og konkret.

  1. Mobilitets planlægning vil foregå i netværk.
  2. Mobilitets planlægning vil være båret af forsøg og demonstrationsprojekter.
  3. Mobilitets planlægning vil være båret af fælles visioner for fremtiden.
  4. Mobilitets planlægning vil blive udviklet i fælles læreprocesser.
  5. Mobilitetsplanlægning vil blive evalueret i processer.

Downloads

Published

31-12-2013