Samfundsøkonomisk prioritering af ressourcer til klimatilpasning af veje - principper og metode

Authors

  • Henrik Bachteman Larsen Vejdirektoratet
  • Karsten Sten Pedersen COWI A/S
  • Ole Kveiborg COWI A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5720

Keywords:

economic appraisals, climate adaptation, road infrastructure

Abstract

I de senere år har vi i Danmark oplevet flere hændelser med ekstrem nedbør, som kan hænge sammen med klimaændringer som følge af global opvarmning. Centralt for vurderingerne af fremtidens klima er, at der som følge af højere temperaturer i atmosfæren vil komme mere nedbør, både som sum over året, men også i form af mere intensiv nedbør. Der kan også forventes hyppigere og kraftige storme. Hertil kommer stigninger i havniveauet som følge af afsmeltning af is ved polerne.

Formålet har været at udvikle en samfundsøkonomisk baseret metode, som Vejdirektoratet kan bruge til at prioritere en given mænge ressourcer til klimatilpasning. Kravet har været, at metoden skal a) kunne bruges til at prioritere mellem og rangordne et antal klimatilpasningsaktiviteter inden for en given økonomisk ramme b) være let forståelig, konsistent og bygge på normale samfundsøkonomiske principper og c) kunne videreudvikles til implementering på et senere tidspunkt.

Nogle af de seneste års klimarelaterede hændelser – f.eks. oversvømmelserne af Lyngbyvej – har været meget omfattende – ikke blot spektakulært men også trafikalt med en række omkostninger for trafikanterne og samfundet til følge. Hvor der ved eksempelvis tilrettelæggelse af ulykkesbekæmpelse eller trængsel foreligger velafprøvede samfundsøkonomiske prioriteringsmetoder til at prioritere mellem forskellige projekter, er situationen i forhold til samfundsøkonomisk prioritering af klimatilpasningsprojekter noget mere jomfruelig. Set i lyset af at klimahændelser må forventes at være stigende, og at ressourcerne til forbedringer af statsvejnettet ikke er ubegrænsede, er det nødvendigt at have et prioriteringsgrundlag med baggrund i samfundsøkonomisk tankegang.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Larsen, H. B., Pedersen, K. S., & Kveiborg, O. (2013). Samfundsøkonomisk prioritering af ressourcer til klimatilpasning af veje - principper og metode. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5720

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning