Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen ’Alle Børn Cykler’.

Authors

  • Frederik Møller-Laugesen COWI A/S
  • Ole Kveiborg COWI A/S
  • Nis Vilhelm-Benn COWI A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5721

Keywords:

bicycling, socio-economic assessment, bike campaign

Abstract

Cyklistforbundet har i omtrent et ti-år gennemført kampagnen ’Alle Børn Cykler’. Kampagnen er vokset fra et beskedent antal tilmeldte i det første år til at være en stor succes. Alene fra 2007 til 2012 er antallet af tilmeldte vokset fra 112.000 til 142.000. Artiklen beskæftiger sig med at beskrive de samfundsøkonomiske effekter af kampagnens gennemførelse i de sidste 4-5 år.

Artiklen beskriver, hvordan vi har gennemført analysen og dermed, hvordan vi identificerer den samlede gevinst i form af en intern rente på omtrent 15 %. Vi har opdelt beregningerne i to dele: en samfundsøkonomisk analyse, hvor kun de mest sikre gevinster er medtaget og en udvidet analyse, hvor andre effekter, der umiddelbart er sværere at opgøre tages med. Vi vælger denne tilgang, fordi metodegrundlaget ikke er lige så nagelfast, som når det drejer sig om voksne. Den første delanalyse medregner derfor de effekter, som vi mener man uden tvivl kan tilskrive kampagnen, mens den anden delanalyse medregner flere effekter, som også er sandsynlige, men dog ikke kan beskrives med lige så stor sikkerhed. Den i forvejen positive samfundsøkonomiske værdi bliver ved denne øvelse endnu større.

For at finde frem til det først bud på den samfundsøkonomiske effekt af kampagnen, gør vi os flere antagelser. Vi antager f.eks. forsigtigt at effekten af kampagnen på børnenes cykelvaner kun afgrænser sig til selve kampagne-perioden, og finder her frem til, at effekten af kampagnen på antal kørte kilometer i 2012 er mere end + 1 million. Ligeledes forsigtigt indregner vi ikke besparelser ved reduceret produktionstab hos forældrene som følge af forbedret sundhed hos børnene, men finder stadig betydelige positive samfundsøkonomiske effekter med baggrund i sundhedsfaktorer.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Møller-Laugesen, F., Kveiborg, O., & Vilhelm-Benn, N. (2013). Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen ’Alle Børn Cykler’. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5721

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning