Er det mulig at flertallet av førere er sikrere enn gjennomsnittsføreren?

Authors

  • Rune Elvik Transportøkonomisk institutt og Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5724

Keywords:

driver, safety, average, distribution

Abstract

Bakgrunn: Det er utført flere studier der et flertall av bilførere uttaler at de er sikrere enn gjennomsnittsføreren. Det har vært hevdet at dette umulig kan være tilfellet og viser at mange førere overvurderer sin sikkerhet.
Formål: Formålet med denne artikkelen er å vise at det matematisk er fullt mulig at et flertall av førere er sikrere enn gjennomsnittsføreren.
Metode: Flere datasett som oppgir hvordan ulykker er fordelt i en gruppe av bilførere i to perioder er benyttet. Denne typen data gjør det mulig å bruke opplysninger om hvordan ulykkene fordelte seg mellom førere i den første perioden til å beregne et langsiktig, forventet ulykkestall per fører i den andre perioden. Empirisk Bayes metode er benyttet til disse beregningene.
Resultater: Beregning av langsiktig, forventet ulykkestall med empirisk Bayes metode gir i det store og hele meget presise resultater. Dette gjør det mulig å si hvordan førere fordeler seg etter langsiktig, forventet ulykkestall. I alle datasett som er undersøkt har flertallet av førere et lavere forventet ulykkestall per fører enn gjennomsnittet for alle førere. Andelen førere som er sikrere enn gjennomsnittet varierer fra noe over 60 prosent til etter oppunder 90 prosent.
Diskusjon: Blant vanlige bilførere vil det normalt være slik at flertallet av førere er sikrere enn gjennomsnittsføreren. Dette innebærer ikke at alle førere som sier at de er sikrere enn gjennomsnittsføreren har rett et slikt utsagn, men det betyr at mange av dem kan ha rett i det. Det er bemerkelsesverdig at ingen av de studier som har spurt førere om hvor sikre de tror de er, har innhentet ulykkesdata for de samme førere for å bedømme hvor korrekte førernes oppfatning av egen sikkerhet er. Annen artikkel: Denne artikkelen overlapper i betydelig grad med en artikkel publisert i Accident Analysis and Prevention (Rune Elvik: Can it be true that most drivers are safer than the average driver? Accident Analysis and Prevention, 59, 301-308, 2013).

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Elvik, R. (2013). Er det mulig at flertallet av førere er sikrere enn gjennomsnittsføreren?. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5724