Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Authors

  • Tove Hels DTU Institut for Transport
  • Allan Lyckegaard DTU Institut for Transport
  • Inger Marie Bernhoft DTU Institut for Transport

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5725

Keywords:

road safety, risk, effectiveness, active safety, ESC

Abstract

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) blev første gang introduceret i personbiler i den danske bilpark i 1997, og som følge af bilfabrikanters stigende fokus på sikkerhedsudstyr har andelen af biler der sælges med ESC været stigende i årene efter 1997. Formålet med dette studie er at estimere effekten af ESC for eneuheld i forhold til andre typer uheld. Datagrundlaget for analysen af effekten er politiregistrerede og andre data (herunder tilstedeværelsen af ESC) om personbiler i uheld i perioden 2004-2011. Materialet rummer data for 13.636 uheldsramte biler. Alle observationer har baggrundsvariable om karakteristika om føreren, køretøjet, vejen og omgivelserne i forbindelse med uheldet. To metoder blev anvendt til at beregne effekten af ESC: En enkel ukorrigeret metode og logistisk regression. Begge metoder estimerer risikoen for at komme i eneuheld i form af en odds ratio. Den enkle, ukorrigerede metode anvender i beregningen af risikoen kun informationer om tilstedeværelsen af ESC i køretøjet. Det korrigerede estimat korrigerer risikoen for at komme i eneuheld med en række baggrundsvariable. På denne måde fås et mere ’rent’ estimat af effekten af ESC på eneuheld, da især førerens karakteristika (kørestil) har indflydelse på risikoen for at komme i eneuheld. Resultater: Den enkle, ukorrigerede odds ratio blev estimeret til 0,40 (95 %-KI: 0,34-0,47), svarende til, at sandsynligheden for at okmme i eneuheld i en bil med ESC installeret er 0,40 gange så stor som sandsynligheden for at komme i eneuheld i en bil uden ESC installeret. Den korrigerede odds ratio blev estimeret til 0,66 (0,52-0,83), hvilket er på linje med internationale resultater. Det er forventeligt, at det korrigerede odds ratio-estimat er større end det ukorrigerede, da der i førstnævnte til en vis grad er korrigeret for mindre risikobetonet kørestil i biler med ESC installeret.

Downloads

Published

31-12-2013

How to Cite

Hels, T., Lyckegaard, A., & Bernhoft, I. M. (2013). Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 20(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5725