Offentlige udgifter ved trafikulykker

Authors

  • Svend Torp Jespersen COWI A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5727

Keywords:

injuries, traffic accidents, public expenditure, administrative register data

Abstract

Vejdirektoratet har bedt COWI A/S om at beregne de gennemsnitlige offentlige udgifter ved trafikulykker fordelt på forskellige offentlige myndigheder. Det blev aftalt, at de beregnede udgifter skulle omfatte føl- gende: sygedagpenge, førtidspension, pleje, genoptræning, hjælpemidler, behandling i akutfase samt ef- terbehandling og genoptræning på sygehus.

Der blev indgået kontrakt om opgaven mellem COWI A/S og Vejdirektoratet i september 2012.

Analyserne og afrapporteringen er udarbejdet af Karsten Bjerring, Marie Jakobsen og Svend Torp Jespersen (projektleder) fra COWI A/S. Projektholdet vil gerne takke Vejdirektoratets styregruppe: Lis Hillo Lørup, Winnie Hansen og Mette Engelbrecht Larsen for støtte og værdifulde kommentarer i projektforløbet. Des- uden har PTU ved Philip Rendtorff og Mette Lundstrøm Jørgensen været behjælpelige med at indsamle cases og vurdere udgifter ved pleje, hjælpemidler og genoptræning. Endelig har Aabenraa Kommune ved Hanne Mette Kjær, Trine Kragelund Jensen, Morten Jessen-Hansen, Katrine Andersen og Henrik Bützau Hasling givet værdifuld sparring i forhold til at vurdere realismen i analyserne og resultaterne. Endelig har Birger Villadsen, Jørgen Jordal Jørgensen, Mattias Enggaard og Stine Bendsen været behjælpelige som CO- WI-kvalitetskontrol. Ansvaret for eventuelle fejl, misforståelser og udeladelser ligger hos forfatterne af nærværende rapport.

Downloads

Published

31-12-2013