Vejkarakteristika og ulykkestæthed

Authors

  • Camilla Sloth Andersen Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet
  • Anne Vingaard Olesen Aalborg universitet
  • Lars Bolet Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5728

Keywords:

site specific road safety, road characteristics, hazardous road locations

Abstract

Udpegning, analyse og udbedring af sorte pletter på det danske vejnet har været en af de primære aktiviteter i det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde de sidste 40 år. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er de mest markante sorte pletter identificeret og afhjulpet, de resterende er mindre markante og effekten af foranstaltninger mindre (SWOV, 2010). Dels baseres sortpletarbejde på en stadig mindre del af det reelle antal trafikulykker. Hvad skal tage over i stedet for det traditionelle sortpletarbejde?

Som et delprojekt under et forskningsprojekt med det formål at udvikle en ikke-ulykkesbaseret metode til udpegning af risikolokaliteter på det sekundære tosporede vejnet i Danmark analyseres hvilke vejkarakteristika, der er associeret med ulykkesrisiko på det sekundære tosporede vejnet i Danmark.

Analysen er baseret på ulykkesdata fra perioden 2004-2011 samt data om et 180 km langt vejnet i Aalborg Kommune. De 180 km vej er fordelt på 145 strækninger, og for hver strækning findes data om årsdøgnstrafik, kørebanebredde, kantbanebredde, bredden af blød rabat, krydstæthed, adgangstæthed, tilstedeværelse af cykelsti samt data om omfanget af længdemarkering.

Analysen er foretaget som en Poissonregression med antal ulykker som afhængig variabel og strækningslængde som offset variabel for at tage højde for strækningernes varierende længde. Resultaterne viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem ulykkestæthed og årsdøgnstrafik, krydstæthed samt adgangstæthed. Dertil konkluderes det, at resultaterne er interessante og vil indgå i en lignende analyse af et større vejnet.

Downloads

Published

31-12-2013