Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Authors

  • Henriette Jensen Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning – Fysisk Aktivitet & Kost
  • Ann-Sofie Borgen Andersen Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning – Fysisk Aktivitet & Kost

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5806

Keywords:

mobility, behaviour, bicycle traffic

Abstract

Undersøgelser viser, at skolebørn generelt er i dårligere form end tidligere og at to ud af tre unge i alderen 11-15 år ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet. Aktiv transport til og fra skole kan give et væsentlig bidrag til børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen reelle data, som beskriver status over skolebørns transportadfærd. Den eksisterende Transportvaneundersøgelse dækker kun børn ned til 10 år. Kræftens Bekæmpelse har på Odense Kommunes opfordring udviklet en målemetode til at monitorere skolebørns transportadfærd til og fra skole. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan skolebørn transporterer sig til og fra skole i de enkelte kommuner. På sigt er ambitionen, at undersøgelsen skal gennemføres i alle landets kommuner. Således bliver det muligt at sammenligne skolebørns transportadfærd på tværs af kommunegrænser, men også at skabe et nationalt overblik. Resultaterne fra undersøgelsen er til gavn for både politikere, trafikplanlæggere og forskere.

I foråret 2014 var transportadfærdsundersøgelsen klar og efter test, blev første undersøgelse gennemført i Odense Kommune i april 2014. I april 2015 blev undersøgelsen gennemført i Odense, Århus og Rudersdal Kommune.

Resultaterne fra undersøgelsen viser blandt andet den samlede fordeling på kommunalt niveau for brugen af hhv. aktiv og passiv transport, brugen af aktiv transport fordelt på de enkelte klassetrin og brugen af aktiv transport fordelt på køn. Derudover kan resultaterne fra de enkelte skoler sammenlignes på tværs i kommunen.

Downloads

Published

31-12-2015