Rentabilitetsberegninger for Vestbaneruten

Authors

  • Rune Rasmussen Via Trafik Rådgivning
  • Martin Kallesen Via Trafik Rådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5809

Keywords:

bicycles, rentability, CykelTERESA

Abstract

Etablering af en ny supercykelsti, Vestbaneruten, langs jernbanetraceet mellem København og Roskilde har den samfundsøkonomisk bedste gevinst i forhold til etablering af supercykelsti på to eksisterende parallelle cykelruter. Det skyldes at antallet af cyklistuheld reduceres betydeligt i forhold til de to øvrige projekter. Dette skyldes at andelen af cyklister som overflyttes fra Roskildevej til Vestbaneruten udgør en betydelig andel (40-50 %), hvilket alt andet lige må medføre færre trafikuheld mellem cyklister og bilister langs Roskildevej.

Ud over de samfundsøkonomiske gevinster er der desuden en tidsmæssig gevinst for Vestbaneruten, idet der ikke er signalanlæg langs Vestbaneruten. En supplerende beregning af ”forsinkelsestiden” baseret på gængse enhedsværdier for kørselsforsinkelse (1/3 af enhedsprisen for bil) viser, at der yderligere er en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 3-5 mio. kr. for Vestbaneruten.

Downloads

Published

31-12-2015