Movias produktstrategi

Authors

  • Søren Ranegaard Hammer Trafikselskabet Movia

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5820

Keywords:

public transport, strategy, bus, business plan, bus products

Abstract

Trafikselskabet Movias produktstrategi udspringer af selskabets igangværende forretningsplan, som fokuserer på en række målsætninger vedtaget af kommuner og regioner i 2013. Blandt disse målsætninger er en markant passagervækst og mere tilfredse kunder. Produktstrategien har således til formål at understøtte disse målsætninger ved at skærpe og udbrede de produkter, som erfaringsmæssigt har vist gode resultater og som på baggrund af gennemførte analyser, desk research og nye projekter skal udvikles til i højere grad at favne passagerernes forventninger til bussernes og lokalbanernes karakteristika.

Udgangspunktet for arbejdet har været Movias passagerundersøgelse, som senest blev gennemført i 2011. Her udpeges de af passagererne højst prioriterede parametre vedrørende busdriften, som er mulige at påvirke i gennem busprodukterne, men som ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt. Det drejer sig særligt om parametre, der i passagerundersøgelsen benævnes direkte rejse, effektiv rejsetid, brugbar rejseinfo, digital rejseplan og kører ofte på hverdage. På den baggrund har det været muligt at opstille samlede løsningsforslag til, hvordan disse parametre kan understøttes gennem bedre busprodukter. Der er desuden hentet inspiration i øvrige inden- og udenlandske trafikselskaber.

En væsentlig pointe i de hidtidige resultater er, at busmateriellet kan spille en markant rolle i passagerernes til- og fravalg af bussen. Movia har i dag en differentieret produktportefølje, som i vid udstrækning betjenes med samme type materiel. Det kan være uhensigtsmæssigt, idet passagererne på en A-bus i indre København kan have helt anderledes behov for komfort end passagererne på en E- eller R-bus, der kører over lange afstande med få stop. Det er særligt interessant, da en højere grad af differentiering i materiellet vurderes at kunne påvirke driftsomkostningerne negativt som følge af mere specialiseret materiel, som både i produktion og eftermarked kan indebære større omkostninger eller mindre provenu. Sådanne ændringer skal derfor undersøges nærmere og vurderes med hensyn til de positive effekter, ændringerne kan indebære. Flere og mere tilfredse passagerer skal samlet set opveje de mulige øgede udgifter, der kan opstå ved at sigte mod en større differentiering i materiellets standard.

For at komme nærmere svarene på ovenstående uklarheder er der startet en række projekter og undersøgelser, som skal medvirke til at kaste yderligere lys over området. Såfremt der opstår entydige resultater vil det være relevant for andre trafikselskaber at analysere eventuelle anbefalinger og vurdere, hvorvidt disse anbefalinger kan anvendes i øvrige geografier. Såfremt det viser sig at indebære de ønskede effekter, kan produktstrategien bidrage til at styrke den kollektive trafik og dermed understøtte skiftende regeringers ønsker om, at trafikvæksten i de kommende år hovedsageligt bør ske i den kollektive trafik.

Downloads

Published

31-12-2015