Fra Lygten til Lorteøen

Forslag til letbane fra Nørrebro til Sundbyvester Plads

Authors

  • Jesper Bundgaard Landskabsarkitekt MDL

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5821

Keywords:

light rail, Copenhagen, 5A, Amager, Nørrebro, urban development

Abstract

Artiklen baserer sig på specialeopgaven på uddannelsen til landskabsarkitekt. Under titlen ”Fra Lygten til Lorteøen” omhandler specialet, der blev afsluttet i september 2014, et forslag til en letbanelinje fra Nørrebro st. over Nørreport og København H til Amager. Forslaget tager udgangspunkt i de problemstillinger, som den nuværende busdrift skaber i korridoren i dag. Problemer som ikke bliver løst med en metrocityring.

I artiklen argumenteres for, at det er muligt, under hensyntagen til øvrige trafikformer og bymiljø, at etablere en letbane som en forlængelse af en eventuel letbane på Frederikssundsvej, og at valget mellem letbane og metro ikke et enten eller, men at systemerne har hver deres styrker, og derfor kan supplere hinanden. Med letbanen vil de trafikale vilkår for cyklister og fodgængere blive forbedret, samtidig med at fremkommeligheden for biltrafikken prioriteres.

Sidst men ikke mindst inddrages konkrete eksempler på, hvordan anlægget af letbanen bidrager til at skabe en række nye og forbedrede byrum langs strækningen.

Downloads

Published

31-12-2015