Kønsmainstreaming af trafikulykker

Authors

  • Svend Torp Jespersen COWI A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5831

Keywords:

gender mainstreaming, traffic, accidents, transport, safety, education

Abstract

Vi analyserer forskelle i mænds og kvinders involvering i trafikulykker. Vi sammenholder antal personer involveret i trafikulykker med gruppernes transportarbejde for en række socioøkonomiske grupper. Analyserne gennemføres dels ved hjælp af beskrivende statistik, dels ved hjælp af simple regressionsanalyser. De anvendte data er Vejdirektoratets ulykkesstatistik, Danmarks Statistiks registre og Transportvaneundersøgelsen. Arbejdet har ført til en række resultater, der kan være relevante for trafiksikkerhedsindsatsen. Et eksempel på et resultat er, at mænd og kvinder med en mellemlang videregående uddannelse er lige ofte involveret i trafikulykker. Størstedelen af gruppen er involveret i trafikulykker med bil, herefter følger cykel og dernæst fodgængerulykker. Et andet eksempel på et resultat er, at en uforholdsmæssig stor del af personerne involveret i trafikulykker har mindre end et års kørekortserfaring. Det er særligt tilfældet for mænd, og i ganske særlig grad tilfældet for mænd involveret i eneulykker.

Downloads

Published

31-12-2015