Selvrapporterede cyklistulykker

Authors

  • Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5835

Keywords:

road safety, bicycles, pedestrians, accident data

Abstract

Efter mere end 25 års ønske om bedre skadestuedata på trafiksikkerhedsområdet, uden at det rigtig lykkes at få igangsat arbejdet på landsplan, er der måske grund til at se nærmere på hvorfor der ikke er sket noget, og om der er andre måder at skaffe data, der kan forbedre sikkerheden for bløde trafikanter.

En af udfordringerne er måske at forventningerne til skadestuedata er skyhøje, og det bør vurderes hvilke data der er de vigtigste i et forebyggelsesperspektiv, og om de kan fremskaffes ad anden vej, end gennem de sygehuse og Regioner som i stigende grad er belastet af øgede omkostninger, større dokumentationskrav m.m.

Rådet for Sikker Trafik, har på den baggrund gennemført en undersøgelse i den danske befolkning om deres oplevelser med personskader på cykel, og har ladet dem rapporterer deres subjektive oplevelse af skaderne, og vurdere datakvaliteten og mulighederne for at benytte metoden i forebyggelsessammenhæng

Downloads

Published

31-12-2015