Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer

Authors

  • Sonja Haustein DTU Transport
  • Mette Møller DTU Transport

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5836

Keywords:

e-bike, traffic safety, attitude

Abstract

På baggrund af stigende brug af elcykler og begrænset viden om elcykelsikkerhed blev der gennemført en internetbaseret undersøgelse blandt elcyklister (n=618). Undersøgelsen havde to formål: For det første at belyse, hvilken betydning personlige karakteristika som demografiske faktorer, cykelerfaring, holdning til elcykling og kørestil på elcykel har for elcyklisters oplevelse af farlige situationer og/eller ulykker og subjektiv sikkerhed. For det andet at få et mere indgående kendskab til konkrete farlige situationer og faktiske ulykker med elcykel. Overordnet viste undersøgelsen, at 29 % af deltagerne én eller flere gange havde oplevet en farlig situation og/eller en ulykke på elcykel. Regressionsanalyser viste, at elcyklisternes holdning og kørestil var de vigtigste faktorer både for oplevelse af farlige situationer og den subjektive sikkerhed: Personer, der kørte hurtigere og oplevede, at elcykling var sjovt, følte sig mere trygge og var med større sandsynlighed involveret i farlige situationer og/eller ulykker. Derimod følte personer, der kørte på samme måde, uanset hvilken cykel de kørte på, en højere subjektiv sikkerhed og var med mindre sandsynlighed involveret i farlige situationer. Mht. alder var der især sammenhæng mellem subjektiv sikkerhed og bestemte farlige situationer, fx problemer pga. elcyklens høje vægt. Den hyppigste farlige situation, der blev beskrevet, var, at medtrafikanter undervurderer elcyklens hastighed. Fra et forebyggelsesperspektiv er det derfor vigtigt, at trafikanter, især bilister, bliver mere opmærksomme på, at nogle cyklister kører hurtigere end forventet, fordi de kører på en elcykel ,og/eller at elcykler lettere kan identificeres på afstand. Samlet tyder undersøgelsen på, at trafikantfaktorer har større betydning for elcyklisters objektive risiko og subjektive sikkerhed end faktorer vedrørende selve elcyklen. Undersøgelsen viser dog samtidig, at der er behov for større viden om sammenhængen mellem trafikantfaktorer, trafikantadfærd, objektiv risiko samt subjektiv sikkerhed inden for forskellige undergrupper af elcyklister.

Downloads

Published

31-12-2015