Kan vi stole på den danske transportstatistik?

Authors

  • Jørgen Burchardt Danmarks Tekniske Museum

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5840

Keywords:

statistics, right transport statistics

Abstract

Artiklen viser 63 eksempler på mangler og fejl i statistikken. Fejl på 20 % er ikke ualmindelige, men fejlene er undertiden på mere end 70 %. Store dele af transporten er ikke medtaget – til eksempel industribaner og transport gennem rør før 1984. Samtidig påvises mange fejl i den beregnede statistik helt fra landets tidlige motortrafik til nutidens kørsel med udenlandske lastbiler- som andre lande ikke indberetter.

Men artiklen fortæller også, at det er statistikkens natur aldrig at kunne give et fuldkomment billede. Der vil altid være fejl og usikkerhed.

Det er vigtig viden midt i statistikkens aktuelle paradigmeskift. IT har gjort genanvendelse af data billig og hurtig, og komplicerede modeller giver planlæggere uanede muligheder for at gennemregne konsekvenser – men fejlbehæftet statistik kan resultere i prognosefejl i milliardklassen.

Artiklen anbefaler en reform for at bringe fremtidens statistisk op på et højere niveau:

  • En kommission skal afklare de overordnede principper for statistik bygget på konsistente data koblet med metadata om deres dokumenterede begrænsninger.
  • En forskergruppe skal rekonstruere dansk transportstatistik tilbage i tid
  • Et forum skal løbende følge statistikkens stadige tilpasning til det dynamiske samfund og initiere nye metoder for datafangst.

Downloads

Published

31-12-2015