Test en Elcykel

Resultater og perspektiver fra storskala projekt om udbredelse af elcyklen

Authors

  • Emma Liisberg Gate 21
  • Oskar Funk Gate 21

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5918

Keywords:

Electrical bikes

Abstract

Cyklen har længe været set som et redskab til at løse en lang række samfundsmæssige udfordringer såsom CO2‐udledning, støjgener, trængsel, dårlig folkesundhed og manglende motion. Cyklen har dog haft et begrænset potentiale på de mellemlange distancer, hvor mange vælger cyklen fra med argumenter om ikke at møde svedig på arbejde, at rejsetiden bliver for lang eller at dårlig fysisk form gør distancen for hård.

Elcyklen har, på grund af at den ekstra hjælp som motoren giver, et stort potentiale i forhold til at overkomme nogle af de nævnte barrierer på de mellemlange distancer. I foråret 2014 igangsatte Gate 21 i samarbejde med Region Hovedstaden og otte kommuner derfor Danmarks hidtil største elcykelprojekt. Projektet er støttet af Vejdirektoratet. Projektet Test en Elcykel har været målrettet bilister, og har haft til formål at udbrede kendskabet til elcyklen og vise dens potentiale som erstatning for bilen på mellemlange afstande. Dermed har projektet arbejdet for at ændre opfattelsen af, hvor langt man kan cykle på den daglige tur mellem hjem og arbejde og vist, at det ekstra skub i ryggen, som elmotoren giver, gør cyklen til et attraktivt alternativ til pendling i bil for en langt større målgruppe end det hidtil har været muligt at få til at vælge cyklen på de mellemlange distancer.

I regi af Test en Elcykel har 1700 bilister med over 5 km til arbejde i perioden april 2014 til august 2016 sagt ja tak til i tre måneder at stille bilen og i stedet cykle til arbejde på en elcykel. Test en Elcykel har haft succes med at demonstrere potentialet for elcyklen som pendlertransportmiddel på mellemdistancer. Projektet har også vist, hvordan målrettet udlån af elcykler til arbejdspladser og kommuner kan være en succesfuld strategi for at få folk til at omlægge transportvaner.

Vi vil med dette oplæg fortælle om projektresultater og perspektiver på elcyklens udbredelse i Danmark vurderet på baggrund af erfaringer fra projektet Test en Elcykel.

Downloads

Published

31-12-2016