Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik

Authors

  • Lars Dagnæs TransECO2

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5923

Keywords:

international lorry traffic, transport statistics, transit traffic

Abstract

Internationalisering, globalisering og øget international samhandel er alle forhold, som har betydning for udviklingen i vognmandserhvervet og for udvikling i og sammensætning af den lastbiltrafikken på det danske vejnet.
Den internationale lastbiltrafik er steget mere end den nationale lastbiltrafik, og andelen af udenlandske lastbiler på det danske vejnet er steget og fortsat stigende.

Internationaliseringen betyder også, at opgaven med at indsamle statistik om og belyse udviklingen lastbiltrafikken er blevet mere kompleks, og at en valid statistik i stigende grad skal etableres på grundlag af flere forskellige datakilder.
Formålet med paperet er med baggrund i forskellige statistiske kilder at give et overblik overudviklingen i lastbiltrafikken i Danmark særligt med fokus på den internationale del. Udgangspunktet har været at sammenstille de statistiske kilder. Det er videre et formål at afdække evt. forskel mellem de alternative statistiske kilder, og med baggrund heri af belyse evt. usikkerheder i statistikkerne, samt ikke mindst at kvalificere den samlede statistik om transport og trafikarbejdet gennemført med lastbil i Danmark.

Downloads

Published

31-12-2016