Effektundersøgelse af busfremkommelighed

Authors

 • Ida Hvid Via Trafik

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5930

Keywords:

bus, public transport, mobility for busses, socio economics

Abstract

Effektundersøgelsen har til formål at afdække de samfundsøkonomiske effekter af forskellige typer busfremkommelighedsprojekter og omfatter fem konkrete projekter, som er etableret inden for de sidste fem år:

 • Aalborg BRT: Busvej i eget tracé over en strækning på ca. 2 km
 • Sluseholmen: Optimeret placering af busbane samt nyt gatingsignal
 • Toftegårds Allé: Busbane og signalprioritering
 • Flintholm Station: Ombygning af busterminal ved station samt busfremkommelighedstiltag i 9 kryds omkring stationen
 • Linje 202A i Roskilde: Signalprioritering og nyt gatingsignal

De fem projekter varierer i omfang og virkemidler. De har det til fælles, at de er anlagt på strækninger med meget høje buspassagertal, og for alle fem projekter er det lykkedes at reducere bussens rejsetid. Samtidig er alle fem projekter etableret på strækninger med høje biltrafiktal. I nogle tilfælde har projekterne medført en rejsetidsgevinst for både bus- og biltrafik, og i andre er busfremkommeligheden opnået på bekostning af biltrafikken.

Alle fem projekter er yderst rentable og har en intern rente, der ligger mellem 8% og 105%, hvilket er på niveau med andre typer infrastrukturprojekter, der er vedtaget eller udført inden for de seneste år.

På baggrund af effektundersøgelsen anbefales det, at der ved fremtidige busfremkommelighedsprojekter er særligt fokus på følgende fire emner:

 • Fokus på strækninger eller områder med mange passagerer
 • Sikre tilstrækkelig kapacitet
 • Afvejning af hensyn til bustrafik og hensyn til biltrafik
 • Indsatser i større netværk eller på hele busruter med særligt fokus på at minimere flaskehalse
 •  

Downloads

Published

31-12-2016