Deleøkonomiens betydning for statsvejnettet

Authors

  • Claus Galbo-Jørgensen Incentive
  • Tina Kelberg Olsen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5937

Keywords:

sharing economy, car sharing, carpooling, state-owned roads

Abstract

Deleøkonomi i transportsektoren bliver ofte nævnt som en af løsningerne på, hvordan nedsat fremkommelighed på vejnettet kan blive løst, uden at der skal anlægges ny infrastruktur.

Men kan deleøkonomi bidrage til at reducere trafikken på statsvejnettet i myldretiden - og hvordan vil det i så fald finde sted? Er det ordninger som LetzGo og DriveNow, der kan få trafikken til at falde på statsvejnettet, eller er det tjenester som GoMore, der tilbyder samkørsel og privat billeje? Det søges der svar på i denne analyse, som Incentive har gennemført på vegne af Vejdirektoratet.

Analysen består af et litteraturreview og en konkurrencefladeanalyse, der opgør omkostningsstrukturen ved deleøkonomiske transportformer. Det vil sige en analyse af deleøkonomiens konkurrenceposition i forhold til kollektiv transport og kørsel i egen bil. Formålet er at vurdere, hvordan fire typer inden for deleøkonomi i transportsektoren kan forventes at påvirke trafikken på statsvejnettet i myldretiden.

Downloads

Published

31-12-2016