Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Authors

  • Lars Dagnæs Netværk for Transport og Miljø, TINV

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5942

Keywords:

environment, transport and logistics, declaration of energy and GHG emissions, environment management

Abstract

Der ligger et betydeligt udviklingspotentiale for bedre konkurrenceevne og miljø ved at styrke virksomhedernes indsats for transport og miljø. Erfaringer fra virksomheder, som har indført metoder til at opgøre og målsætte deres energiforbrug og emissioner fra transport illustrerer et potentiale for at reducere energiforbrug og emissioner og samtidigt forbedret konkurrenceevne (reducerede omkostninger og bedre positionering med baggrund i indsatsen for bedre miljø).

Netværk for Transport og Miljø har i samarbejde med Innovationscenter for Logistic og Transport, ILT, og DTL gennemført projektet ”Mere effektive godstransporter bedre miljø”. Projektet, som startede primo 2014, og er afsluttet ved udgangen af 2. Kvartal 2016 er gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen og Styrelsen for forskning og innovation.

Der er i projektet være 3 overordnede aktiviteter:

  • Gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med virksomheder
  • Udvikling af en række håndbøger og værktøj målrettet erhvervet bredt
  • Gennemførelse af informationskampagner

Der har i projektet været samarbejde med i alt 7 danske virksomheder, hvor der er gennemført konkrete forbedringsprojekter.

Der er i projektet udviklet i alt 7 nye værktøj til virksomhedernes miljøarbejde. Det er to nye håndboger, et interaktivt dokument til virksomhedernes eksterne kommunikation af deres miljøforbedringer, en app målrettet små- og mellemstore vognmandsvirksomheder samt to notater, der sammenfatter international udvikling og krav til virksomhedernes miljøarbejde. Endeligt er der i regi af TINV etableret et hjemmesidemodul, hvor de udviklede værktøj er tilgængeligt. Modulet indeholder herudover eksempler på virksomheders miljøarbejde, dette modul vil i den kommende tid blive udvidet med yderligere eksempler.

Downloads

Published

31-12-2016