Resultater fra Improsa‐projektet

Uheldsomkostninger og effekten af tiltag mod cyklistuheld

Authors

  • Thomas C. Jensen DTU Transport
  • Ninette Pilegaard DTU Transport

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v1i1.5951

Keywords:

accident costs, bicycle accidents

Abstract

Improsa‐projektet, som løb fra 2010 til 2015, og som blev finansieret af Det Strategiske forskningsråd, omfattede en række analyser inden for området trafiksikkerhed. I dette resumé fokuseres der på to sæt af analyser, som begge dækker samfundsøkonomiske aspekter af trafiksikkerhed. Det er omkostningerne ved trafikuheld på den ene side, og hvordan tiltag til forbedring af sikkerheden for cyklister virker, og om tiltagene er samfundsøkonomisk rentable på den anden.

Mere specifikt drejer det sig om omkostningerne ved medicinsk behandling af trafikofre, produktionstabet som følge af trafikofrenes fravær fra arbejdet og værdien af statistisk liv, som betyder noget for enhedsomkostningen for såvel dødsfald som kvæstede blandt trafikofrene.

Endvidere er risikoen for uheld mellem cyklister og biler blevet analyseret. Heri indgår blandt andet faktorer som omfanget af biltrafik, tilstedeværelsen af kryds af forskellige typer og tilstedeværelsen af cykelsti. Disse resultater er anvendt til – forsøgsvist – at skønne over samfundsøkonomien er tre tiltag: 1. udbygning med cykelstier, 2. erstatning af rundkørsler med lyskryds og 3. erstatning af lastbiler med varebiler.

Downloads

Published

31-12-2016