Evaluering af fremførte og afkortede cykelstier

Artikel

Authors

  • Michael W. J. Sørensen
  • Morten L. Jensen
  • Winnie Hansen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6159

Abstract

Cykelinfrastruktur spiller en afgørende rolle i forhold til både at få flere til
at cykle og få reduceret antallet af cykelulykker. Krydsene i byerne udgør en særlig udfordring, da det er her
mange af de alvorlige cykelulykker sker, samtidig med at mange cyklister føler sig utrygge i krydsene.
I vejreglerne for byernes trafikarealer anbefales fremført cykelsti med højresvingsbane fremfor afkortet cykelsti
i signalregulerede kryds. Erfaringer fra Københavns kommune tyder på, at afkortet cykelsti er sikrere
end fremført cykelsti. En gennemgang af en række kryds har vist, at krydsben med afkortet cykelsti har markant
færre cyklistulykker end kryds med fremført cykelsti.
Vejdirektoratet har på denne baggrund i december 2019 igangsat en evaluering af afkortede og fremførte
cykelstier i signalregulerede kryds. Ønsket har været at få undersøgt, hvilken af de to løsninger for cyklister i
signalregulerede kryds i byzone er den sikreste. Fremadrettet skal resultaterne fra evalueringen indarbejdes i
vejreglerne, så de bliver til gavn for hele vejsektoren.

Downloads

Published

16-09-2020