Crowdsourcing Logistics in Cities

Artikel

Authors

  • Andreas Fessler
  • Sonja Haustein
  • Mikkel Thorhauge DTU

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6162

Keywords:

crowdsourcing

Abstract

På baggrund af stigende pakkeleveringer fra e-handel og denne udviklings medvirken til stigende trængselsproblemer i storbyer, var hovedformålet med denne undersøgelse at vurdere potentialet og mulighederne for at gøre brug af eksisterende kapacitet i passagertransport til pakkelevering. Til dette blev der udsendt et online-spørgeskema til et repræsentativt udsnit af borgere bosiddende i hovedstadsområdet, der som minimum bruger offentlig transport i og omkring København én gang månedligt (n= 524). Spørgeskemaet belyser betydningen af personlige karakteristika som psykologiske og demografiske faktorer, i forhold til intentionen om at deltage i et offentligt transport-baseret crowdshipping-koncept. Overordnet viste undersøgelsen at 26,7 % af respondenterne svarer ”Ofte” eller ”Altid” til et indledende spørgsmål om hvor ofte de ville medbringe en pakke på deres mest benyttede rejse, hvor de kun kort er introduceret til konceptet. Desuden bekræftedes antagelser om at deltagelsesvillighed indgår i et omvendt proportionalitetsforhold med alder, således at den største villighed til deltagelse ses blandt de yngste personer, at der ses højere deltagelsesvillighed blandt studerende og at deltagelsesvillighed er højst hos de mest miljøbevidste personer. Desuden viser en lineær regressionsanalyse, at psykologiske faktorer som sociale normer, følelser af at være forbundet til andre ligesindede og positive følelser fra at have gjort en lille forskel. Også respondenternes forestilling omkring hvor let-/besværligt det er at deltage servicen ses signifikant forbundet med deltagelsesvillighed. Netop disse karakteristika er til stede i særlig grad hos den umiddelbart forestillede målgruppe for servicen; unge studerende.

Downloads

Published

17-09-2020