Ny cykel- og gangbro over Limfjorden - en bro for hele Aalborg

udvidet resumé

  • Brian Høj
  • Thomas Nissen
  • Alex Tolstrup

Abstract

En ny bro over Limfjorden for cyklister og fodgængere har været diskuteret i flere år. Det er en diskussion og et ønske, der er aktualiseret af den markante byomdannelse, der foregår på begge sidder af Limfjorden og de østlige havnefronter. Men en bro over Limfjorden for gående og cyklister er et stort projekt og en stor beslutning. Kan det overhovedet lade sig gøre – og hvad koster det? Giver det mening og hvorfor?
For at belyse dette, har Aalborg Kommune og Stigsborg P/S anmodet NIRAS og Gehl Architects om at afdække potentielle muligheder og effekter af en ny cykel- gangbro mellem Nørresundby og Aalborg.

Published
17-09-2020