Fodgængerfelter eller støtteheller?

udvidet resumé

Authors

  • Niklas T. Lønstrup
  • Brit H. O. Hermansen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6168

Abstract

Op gennem 90’erne og 00’erne opstod en stadig pågående diskussion omkring, hvordan fodgængere kan sikres de bedste betingelser for at kunne krydse trafikerede veje sikkert. Diskussionen kom hurtigt til at handle om, hvad den sikreste krydsningsfacilitet var; fodgængerfelter, hvor cyklister og de motoriserede køretøjer har vigepligt, men sjældent overholder den eller støtteheller hvor fodgængerene har vigepligt, og derfor må vente til der er frit for biler? Denne diskussion har medvirket til at flere af datidens kommuner og amter helt eller delvist erstattede samtlige fodgængerfelter med støtteheller. Dog var det eneste belæg for dette en svensk ph.d., der påviste at det i nogle tilfælde i Sverige var bedre at anvende støtteheller fremfor fodgængerfelter. Dette projekt undersøger dette postulat under danske vilkår ved at foretage et konflikt- og adfærdsstudie ved fire lokaliteter med fodgængerfelter og fire med støtteheller. Konflikterne defineres i dette projekt ud fra en kombination af en adfærdsbaseret definition og en tidsbaseret definition. Den adfærdsbaserede definition bestemt ud fra to modificerede fokusgruppeinterview med fagpersoner, mens den tidsbaserede definition er fastsat ud fra lignende konfliktstudier fra Norden. Ud fra resultaterne fundet i dette projekt kan der ikke ses en statistisk signifikant forskel i risikoen ved de to lokalitetstyper. Dog er der undervejs observeret forskelle i både fodgængernes og bilisternes adfærd.

Downloads

Published

17-09-2020