Samkørsel i hverdagen – Den Franske Model

udvidet resumé

Authors

  • Clement Guasco

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6171

Abstract

Det stigende antal biler til persontransport medfører øget trængsel på vejene, parkeringsproblemer og CO2-udledning i Danmark. Problemet mærkes særligt omkring større byer, hvor der forventes en stigning i trængslen på 149 procent frem mod 2030. Udover det er mobilitet på landet udfordret af, at flere vælger bilen, hvilket medfører stigende omkostninger for trafikselskaberne og en ringere service for passagererne.

Artiklen præsenterer en oversigt over den franske model (regulatoriske rammer, integration i trafikselskaber og virksomheder og konkrete eksempler), fremskridtet for FDMs nuværende samkørselprojekter og et muligt roadmap for samkørsel i Danmark inspireret af den franske model. Artiklens nyhedsværdi er, at den indhenter viden og erfaring fra Europas førende land indenfor samkørsel, som FDM vil arbejde hen imod i de kommende år.

Downloads

Published

17-09-2020