Dekarbonisering af vejgodstransport - Lastbiler

udvidet resumé

Authors

  • Henrik Gudmundsson

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6174

Abstract

Danmark har fået et nyt ambitiøst klimamål som kræver en markant grøn omstilling i alle sektorer. Vejgodstransport med lastbiler er et af de områder hvor udledningerne er vokset og hvor omstillingen mangler at komme i gang. CONCITO har med støtte fra Energifonden i 2019-2020 gennemført en tværgående analyse af en række mulige spor i omstilling og dekarbonisering lastbiltransporten i Danmark. Herunder effektivisering (bedre kapacitetsudnyttelse), mere klimavenlige flydende brændstoffer, biogas, samt elektrificering (vi batterier, kørestrøm og/eller evt. brint). Det mest lovende spor vurderes samlet set at være elektrificering. Der er dog en række barrierer og begrænsninger for at rulle elektrificeringen hurtigt ud. Analysen peger derfor på nødvendigheden af en flerstrenget politisk strategi, som bl.a. bør omfatte både nationale tiltag og initiativer i forhold til EU-reguleringen. Præsentationen vil gennemgå analysens hovedresultater og de centrale politiske anbefalinger, og sætte dem i relation til andre nylige indspil, herunder rapporter fra Klimarådet og Regeringens Klimapartnerskab for Landtransport.

Downloads

Published

17-09-2020